Mini UPS

GUP100W
GIZZU 100W 46Wh 14400mAh Mini POE DC UPS LifePO4 - Black

R999.00

GU30W
GIZZU 30W 32Wh 8800mAh Mini DC UPS Lithium - Black

R599.00

GU30WPRO
GIZZU 30W 38Wh 10400mAh Mini DC UPS - Black

R699.00

GUDP36W
GIZZU 36W 32Wh 8800mAh Mini Dual DC UPS Lithium - Black

R699.00

GUP60W
GIZZU 60W 65Wh 17600mAh Mini POE DC UPS Lithium - Black

R1,199.00